Welkom bij de 'De Utskoat'

Deze website werd gesponsord door JumpTide Webdesign & Software Development.

Molenjaar 2015 zit er op en bracht goed nieuws. Fraaie molendagen, gewaardeerde molenaars, afgeronde restauraties en ga zo maar door.We konden er uitgebreid over berichten in ons molenblad.
2015 was het jaar van de jubilea. Het Gild Fryske Mounders bestond 40 jaar en De Fryske Mole 45. Een jaar om bij stil te staan. En dat deden we in speciale nummers van ons kwartaalblad De Utskoat. Voor de meest actuele berichten hebben we een facebookpagina opgestart die heel veel wordt bezocht . Die is ook voor een ieder te raadplegen.
Oja, ons blad bestond ook 40 jaar en ter gelegenheid daarvan verscheen een 80 pagina's tellend boekje met tal van interessante artikelen waaronder een overzicht betreffende de redactie gedurende de afgelopen periode waarin de ontwikkeling van het blad uit de doeken werd gedaan.
Ik wens alle molenvrienden namens de redactie veel molenwille, gezondheid, geluk. Kort samengevat een in alle opzichten goed draaiend 2016.

Gerben D. Wijnja


                                                   11-02-2013 - Restauratie tot volwaardige poldermolen ligt stil
                                                   17-05-2012 - Nummer 46 in teken van Burum
                                                   30-04-2012 - potstro mei sjerp en bredspek in molen Holwertermieden
                                                   26-04-2012 - Actie voor Burumer molen op Nationale Molendag
Deze website is gesponsord door JumpTide